Basis kursus DKK kreds 3

Næste Basis kursus 25 januar 2020

- Årslev / 3 kom syd Odense  - Bøgehøj 2 - 5792 Årselv

  • Tilmelding via Hundeweb Klik her Tilmelding er ikke længere mulig
  • Tilmeldingsfrist 20 januar 2020 kl.08.00

Kontaktperson:
Regitze Rasmussen
Mail  basis@kreds3.dkk.dk
Tlf. 42 46 76 00


Hvad er det?
Basiskursus er som navnet antyder en uddannelse, der giver en grundlæggende basisviden. Der undervises i emnerne "Organisationen DKK" og "Grundlæggende teoretisk viden om hundeadfærd og praktisk håndtering af hunde".

Hvornår afholdes kurset?
DKK kreds 3 afholder hvert år 1 – 2 basiskurser. Planlagte datoer kan ses i vores kalender og der er mulighed for on-line tilmelding her på hjemmesiden.
Du kan henvende dig med spørgsmål omkring basiskursus til kredsens kontaktperson for Basisuddannelsen: e-mail: basis@kreds3.dkk.dk

Hvorfor denne uddannelse?

Formålet er at give ALLE mulighed for at få denne grundlæggende viden. Mange hundeejere har efterhånden deltaget i vores basiskursus og har været meget positive over, det de fik ud af kurset. Nogle sagde:
Dette kursus burde ALLE hundeejere bare deltage i!
Man får jo en meget bedre forståelse for sin hund!
Desuden var der mange af DKK`s uddannelser, der overlappede hinanden. Mange af DKK`S aktive medlemmer har mere end én uddannelse i DKK, derfor har DKK udviklet basisuddannelsen, hvor der undervises i de før omtalte grundlæggende emner. Det medfører, at de videregående uddannelser kan bruge mere tid på deres speciale. Basisuddannelsen vil med tiden blive adgangsbillet til alle uddannelser og tillidshverv i DKK.

Hvem kan deltage?
ALLE kan deltage på basisuddannelsen, hvad enten man har været aktiv inden for et af DKK`s mange tillidshverv i mange år, har ønske om at blive det, eller blot kunne tænke sig at vide mere om DKK som organisation og grundlæggende viden om hunde og hundeadfærd.

Hvad koster det?
Deltagelse koster 600:- kr. som dækker kursusmappe, kaffe, lokale, undervisere og frokost