Årets gave

På kredsens generalforsamling i 2000 blev det vedtaget at indføre "Årets gave for særlig indsats i kredsen".

Gaven skal gå til et kredsmedlem som i årets løb har ydet en særlig indsats i kredsen.
Alle kan indstille et medlem til at få denne gave. Man skal blot sende en begrundet indstilling til kredsbestyrelsen. Bestyrelsen kan naturligvis også indstille en kandidat.

Det er kredsbestyrelsens afgørelse, hvem der skal have årets gave. Gaven overrækkes på den årlige kredsgeneralforsamling.

Det kan måske blive DIG, der bestemmer hvem der skal have årets gave - så fat "pen og papir" og send dit forslag til bestyrelsen. I år senest den 20 september 2023 kl. 08.00

E-mail:  formand@kreds3.dkk.dk


< Læs her hvem der fik Årets gave, for en særlig indsats i kredsen