Generalforsamling 2020 - 21

Kære medlem af DKK kreds 3
Grundet COVID-19 situation har der ikke været afholdt generalforsamling 2020. Derfor indkaldes der til generalforsamling der gælder for både 2020 og 2021

Med venlig hilsen
Jens E. Sørensen
kredsformand


Kredsen ordinære generalforsamling afholdes
Torsdag den 7 oktober kl. 19.30
Kredsens ordinære generalforsamling afholdes i Årslev Hallen, Bøgehøjsvej 2, 5792 Årslev.
.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være kredsen formand Jens E. Sørensen, Kirkeløkke 53. 5792 Årslev i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Gerne på mail forrmand@dkk-kreds3.dk

Ligeledes indstillinger til "året gave" Se Kredsens hjemmeside

Dagsorden I henhold til lovende:
 
Valg
Bestyrelsesmedlemmer:
 • Jens E. Sørensen              Formand 1 år.
 • Solveig Nyby Snitkjær      Næstformand 1år.
 • Regitze Rasmussen          - Sekretær 1 år.
 • Mogens Rasmussen          - Bestyrelsesmedlem. 1 år.
 • Mette Krog Andersen        -Kasserer 2 År
 • Uli Nomis                           -Bestyrelsesmedlem 2 år
 • Charlotte Nielsen              - Bestyrelsesmedlem 2 år                              

Suppleanter:
 • 1 suppleant  - Tina Abildgaard -
 • 2 suppleant  - Louise Lind
Revisor og suppleant 
 • Valg af revisor - Lis Christensen
 • Valg af revisor suppleant- Michael Johannesen

Alle Kredsen medlemmer har stemmeret.

PBV:

Jens E - Sørensen Kredsformand