Basis kursus DKK kreds 3

Næste Basis kursus 1. februar 2025

- Årslev / 3 kom syd Odense  - Bøgehøj 2 - 5792 Årslev

  • Tilmelding via Hundeweb  
  • Tilmeldingsfrist 20. januar 2025 kl.08.00

Kontaktperson:
Lise Juul Anderson 
Mail basis@dkk-kreds3.dk

Tlf. 30 74 00 01 


Hvad er det?
Basiskursus er som navnet antyder en uddannelse, der giver en grundlæggende basisviden. Der undervises i emnerne "Organisationen DKK" og "Grundlæggende teoretisk viden om hundeadfærd og praktisk håndtering af hunde".

Hvornår afholdes kurset?
DKK kreds 3 afholder hvert år 1 – 2 basiskurser. Planlagte datoer kan ses i vores kalender og der er mulighed for on-line tilmelding her på hjemmesiden.
Du kan henvende dig med spørgsmål omkring basiskursus til kredsens kontaktperson for Basisuddannelsen: e-mail:basis@dkk-kreds3.dk

Hvorfor denne uddannelse?
Formålet er at give ALLE mulighed for at få denne grundlæggende viden. Mange hundeejere har efterhånden deltaget i vores basiskursus og har været meget positive over, det de fik ud af kurset. Nogle sagde:
Dette kursus burde ALLE hundeejere bare deltage i!
Man får jo en meget bedre forståelse for sin hund!
Desuden var der mange af DKK`s uddannelser, der overlappede hinanden. Mange af DKK`S aktive medlemmer har mere end én uddannelse i DKK, derfor har DKK udviklet basisuddannelsen, hvor der undervises i de før omtalte grundlæggende emner. Det medfører, at de videregående uddannelser kan bruge mere tid på deres speciale. Basisuddannelsen vil med tiden blive adgangsbillet til alle uddannelser og tillidshverv i DKK.

Hvem kan deltage?
ALLE kan deltage på basisuddannelsen, hvad enten man har været aktiv inden for et af DKK`s mange tillidshverv i mange år, har ønske om at blive det, eller blot kunne tænke sig at vide mere om DKK som organisation og grundlæggende viden om hunde og hundeadfærd.

Hvad koster det - 650:- kr. som dækker kursusmappe, kaffe, lokale, undervisere og frokost