Test tabel


Tekst 1 Værdi 1 Værdi 2
Dette er række 1 101 101-101
Dette er række 2 201 201-201


Her er en overskriftstitel - adskiller rækker
NYT FELT NYT FELT NYT FELT
NYT FELT NYT FELT NYT FELT
Dette er række 1

101

101-101

Dette er række 2

201

201-201

Her er en overskriftstitel - adskiller rækker

NYT FELT

NYT FELT

NYT FELT

NYT FELT

NYT FELT

NYT FELT

Valget til bestyrelsen blev følgende: Stemmer Valgt for
Jens E. Sørensen 37 stemmer Valgt for 2 år
Solveig Nyby Snitkjær 29 stemmer Valgt for 2 år
Brigitte Bresson 29 stemmer Valgt for 2 år
Mogens Rasmussen 27 stemmer valgt for 2 år
Regitze Rasmussen 21 stemmer 1 Suppleant 1 år
Charlotte Nielsen   5 stemmer 2 Suppleant 1 år


Valg til revisor og revisorsuppleant
Lis Christensen Revisor Valgt for 1 år
Michael Johannesen Revisor suppleant Valgt for 1 år
Jens E. Sørensen

37 stemmer

Valgt for 2 år

Solveig Nyby Snitkjær

29 stemmer

Valgt for 2 år

Brigitte Bresson

29 stemmer

Valgt for 2 år

Mogens Rasmussen

27 stemmer

valgt for 2 år

Regitze Rasmussen

21 stemmer

1 Suppleant 1 år

Charlotte Nielsen

  5 stemmer

2 Suppleant 1 år

Valg til revisor og revisorsuppleant

Lis Christensen

Revisor

Valgt for 1 år

Michael Johannesen

Revisor suppleant

Valgt for 1 år