Kørekort til hund

Der startes typisk et forårshold op i marts og et efterårshold i august. Men selvom holdet er i gang, kan du sikkert godt få lov til at være med, de gange der er tilbage.

Langt de fleste af Danmarks ca. 600.000 hunde er familiehunde, og en foruroligende stor del af disse lever en - for hundene - kedsommelig og indholdsløs tilværelse. Dette medfører ofte problemer, idet hundens kontakt-, aktiverings og træningsbehov ikke bliver tilgodeset. Sådanne understimulerede hunde udvikler ofte en adfærd som gør, at de bliver omtalt som adfærdsvanskelige hunde. Det estimeres at 12-15.000 hunde årligt aflives af denne grund. Sunde og raske - men til besvær for ejerne, som ikke har været klar over hundens behov for et aktivt liv uden for havemuren.

For at tilgodese såvel familiehundenes som hundeejernes behov for aktiviteter og socialt samvær, lancerer DANSK KENNEL KLUB nu kørekort til hund i tre spændende niveauer. Kørekortet giver hunde og ejer mulighed for at vise at de i teori og praksis kan begå sig i samfundet. Til stor glæde for hunde, hundeejere og ikke mindst deres medborgere!

I 1998 tog Dansk Kennel Klub (DKK) initiativ til Projekt God Familiehund som var en lang række uforpligtende men spændende aktiviteter som havde til formål at tilgodese hundenes basale behov for aktivitet - samtidig med at hund og ejere lærte at samarbejde og fik fornyet glæde af hinanden. Projektet blev prøvekørt i ca. 4 år mange steder i landet, og som forventet var det en stor succes og flere gode ideer dukkede op, fortæller Ingrid Klindrup bestyrelsesmedlem i DKK.

Med introduktionen af kørekort til hund kan Dansk Kennel Klub nu tilbyde aktiviteter for hunde i alle aldre fra unghunde til "pensionister" - og på forskellige niveauer, så stort set ethvert behov er dækket. "Kørekort til hund" er opdelt i 3 niveauer - bronze, sølv og guld. Programmet er ikke konkurrencebetonet, men et træningsforløb afsluttes med en test. Hund og ejer skal som et team klare samtlige momenter i det pågældende niveau for at bestå.

I kørekort til hund på bronze niveauet skal hund og ejer bl.a. vise, at hunden er ID mærket som loven foreskriver, at de obligatoriske hundeposer ligger parat i lommen, at hunden kan følge ejeren i løs line og vente roligt ved eksempelvis havelågen. Desuden skal hunden forholde sig roligt ved møde med fremmede mennesker og ligge roligt i dæk position i ét minut. En fremmed person skal kunne klappe og holde hunden, ligesom hunden skal komme når ejeren kalder på den. Desuden skal hundeejeren svare på 6 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, fortæller Ingrid Klindrup videre.

Der udleveres et kørekort til hund/ejer, når de har bestået. Bronze niveau skal være bestået før man fortsætter til sølv niveau, og ligeledes skal sølv niveau bestås før hund og ejer avancerer til guld niveau.

På guldniveauet skærpes kravene til teamet som bl.a. skal vise, at hunden er under kontrol og følger ejeren roligt blandt mennesker, hunde og trafik med og uden line! En fremmed person skal kunne holde hunden, mens ejeren forsvinder en kort tid. Ejeren skal kunne standse den løse hund, når den er på vej væk fra ejeren, ligesom hunden skal komme når ejeren kalder. Endelig skal hunden også være omgængelig omkring mad, og ejeren skal svare rigtig på flere relevante teoretiske spørgsmål omkring pligter og ansvar forbundet med det at holde hund.

I træning såvel som ved opnåelse af kørekort til hund lægges der meget stor vægt på ejerens evne til at motivere sin hund og hundens arbejdsglæde. Der lægges ligeledes stor vægt på ejerens evne til at forudse situationer og håndtere hunden hensigtsmæssigt - med forståelse for sit ansvar over for hunden, naboer og samfundet generelt, fortæller adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen, som har været med til at udarbejde træningsvejledningen til hundekørekortet.

Målet er, at flest mulig hunde bliver glade, dygtige og velfungerende hunde, som er til glæde for ejerne og da heller ikke generer de af vore medborgere, som ikke er lige så begej strede for hunde, som vi er, siger Ingrid Klindrup og fortsætter, tilbuddet er her nu, så det gælder bare om at hundeejerne finder den nærmeste træningsplads og kommer i gang!

Efterlysning
Hvis du godt kunne tænke dig at hjælpe os med familiehundetræning eller måske synes, at det helt mangler i dit område, og gerne vil gøre noget ved det. Så vil kontaktpersonen meget gerne høre fra dig. Så kan du blive oplyst om hvilke muligheder der er for at komme i gang.