Nyheder fra kredsen


På grund af den globale pandemi har Dansk Kennel Klub valgt at aflyse alle arrangementer, såvel indendørs som udendørs, frem til og med den 31. maj 2020.  

DKK opfordrer ligeledes alle kredse, lokalforeninger, specialklubber og tilknyttede aktører til at aflyse al træning, foredrag, kurser, skuer og udstillinger samt evt. andre typer arrangementer til og med 31. maj 2020.

DKK Kreds 3 følger DKKs anbefalinger, som betyder, at vi ikke tilbyder træning, prøver og lign. i denne periode.

Vi ved, at denne beslutning vil skuffe mange af vores kursister og deltagere til kredsens aktiviteter.

På trods af at hensynet til folkesundheden klart overskygger alt andet var det, at aflyse alle arrangementer frem til og med 31. maj, en vanskelig beslutning at træffe for både DKK og Kreds 3. 

Kredsbestyrelsen mener, at det er den eneste ansvarlige afgørelse set i lyset af den ekstraordinære krise, som verden pt. står overfor, og vi er taknemmelige for den tillid, støtte og forståelse,  som vi igennem hele dette ekstraordinære forløb har mødt fra alle sider.

På bestyrelsens vegne 
Jens E. Sørensen
Kredsformand

Klik på billedet for at se mere: