Nyheder fra kredsen


Kære medlem kursist instruktører

Den nuværende globale krise og spredningen af Covid-19 har skabt en ekstraordinær situation i Danmark.

De mange tiltag, som de danske myndigheder har sat i værks, influerer selvfølgelig også på DKK og kredse, og vi henholder vi os til regeringens tiltag og Sundhedsstyrelsens offentliggjorte anbefalinger og følger udviklingen nøje

Indtil videre har vi – ud fra regeringens udmeldinger - valgt at aflyse samtlige arrangementer, træningen til og med 30. april ´20, mens vi afventer den kommende tids udvikling. det er i tråd med den udmelding der er kommet fra DKK
 
Derfor opfordrer DKK til omtanke, ansvarlighed og solidaritet, og at vi sammen passer på vores samfunds svageste –

Informationen kan følges her: dkk.dk/corona

Hjemmesiden vil jævnligt blive opdateret, når der foreligger nye informationer fra eksperterne, forholdsregler fra regeringen eller anbefalinger fra DKK.

Har I yderligere spørgsmål til ovenstående eller om coronavirus i hundeverdenen generelt, er I velkomne til at kontakte os i DKK på post@dkk.dk, så vil vi forsøge at finde et svar og vende tilbage til jer.

Desuden henstiller DKK til, at alle nøje følge myndighedernes anbefalinger og vejledninger omkring Corona-virus

 
Med venlig hilsen
DKK kreds 3