Generalforsamling 2019


Kredsens ordinære generalforsamling afholdes
Mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.30 i Årslev Hallen, Bøgehøjsvej 2, 5792 Årslev.

Dagsorden iflg. Lovende.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
kredsens formand, Jens E. Sørensen, Svendborgvej 479, 5792 Årslev,
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ligeledes indstillinger til ”Årets gave”.
Læs mere om dette ved at Klik her

I henhold til vedtægterne er følgende på valg

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Mette Krog Andersen- kasserer modtager genvalg
  • Anne Louise Aríldesen Bestyrelsesmedlem - sekretær - Hvalpe og instuktører- modtager ikke genvalg
  • Uli Pedersen Nomis  Bestyrelsesmedlem -  Bestyrelsesmedlem – modtager genvalg

Suppleanter:

  • 1 Suppleant Regitze Rasmussen -
  • 2 Suppleant Charlotte Nielsen -  

Revisor og suppleant:

  • Valg af revisor - Lis Christensen
  • Revisor suppleant - Michael Johannesen

Alle kredsens medlemmer har stemmeret.

PBV.

Jens E. Sørensen
Formand