Nyt fra Kredsbestyrelsen

Dansk Kennel Klubs kreds bestyrelsesmøder afholdes normalt 6 gange årligt. Sager, der skal tages op på møderne, skal som udgangspunkt være DKK kreds3 sekretær i hænde, senest 3 uger inden mødets afholdelse.

Når en sag er behandlet, vil der normalt gå minimum 2 uger, inden man kan forvente svar. Behandlingstiden skyldes blandt andet, at referat af mødet først skal være godkendt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes:

4. oktober   2023 kl. 18.00.


Generalforsamling 2023

Kredsens ordinære generalforsamling afholdes
 4 oktober 2023 kl. 19.30 i Årslev Hallen, Bøgehøjsvej 2, 5792 Årslev.