Nyt fra Kredsbestyrelsen

Dansk Kennel Klubs kreds bestyrelsesmøder afholdes normalt 6 gange årligt. Sager, der skal tages op på møderne, skal som udgangspunkt være DKK kreds3 sekretær i hænde, senest 3 uger inden mødets afholdelse.

Når en sag er behandlet, vil der normalt gå minimum 2 uger, inden man kan forvente svar. Behandlingstiden skyldes blandt andet, at referat af mødet først skal være godkendt.

Kommende  bestyrelsesmøder afholdes:

  • 27 august 2024. kl. 18.00

Generalforsamling 2024

  • Onsdag den 9 oktober 2024 kl. 19.30