Generalforsamling 2018

Kredsens ordinære generalforsamling afholdes 

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 19.30 i Årslev Hallen, Bøgehøjsvej 2, 5792 Årslev.


Dagsorden iflg. Lovende.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
kredsens formand, Jens E. Sørensen, Svendborgvej 479, 5792 Årslev,
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ligeledes indstillinger til ”Årets gave”.
Læs mere om dette ved at Klik her

I henhold til vedtægterne er følgende på valg

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Jens E. Sørensen - Formand – webmaster Modtager genvalg 2 år
  • Solveig Snitkjær Nyby Bestyrelsesmedlem - skue - Modtager ikke genvalg
  • Dennis Skovgård Jensen Bestyrelsesmedlem -  Rally – Modtager ikke genvalg
  • Brigitte Bresson Bestyrelsesmedlem -  LP – Modtager  genvalg 2 år

Suppleanter:

  • 1 Suppleant Poul Erik  Fuglsang  -
  • 2 Suppleant Uli Nomis -  

Revisor og suppleant:

  • Valg af revisor - Hanne Christensen Modtager ikke genvalg 1 år
  • Revisor suppleant - Lis Christensen

Alle kredsens medlemmer har stemmeret.

PBV.

Jens E. Sørensen
Formand