Generalforsamling 2023


Kredsen ordinære generalforsamling afholdes
Onsdag den 4 oktober kl. 19.30
Kredsens ordinære generalforsamling afholdes i Årslev Hallen, Bøgehøjsvej 2, 5792 Årslev.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være kredsen formand Jens E. Sørensen, Kirkeløkke 53. 5792 Årslev i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Gerne på mail forrmand@dkk-kreds3.dk

Ligeledes indstillinger til "året gave" Se Kredsens hjemmeside

Dagsorden I henhold til lovende:
 
Valg
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens E. Sørensen Formand - Modager genvalg
- 2 år 
Mogens Rasmussen  Næstformand - Modager ikke genvalg - 2 år 
Uli Nomis Sekretær - Modager genvalg - 2 år 
Suppleanter
Regitze Rasmussen 1 suppleant Opstiller til bestyrelse
2 suppleant
Revisor og suppleant 
Revisor  Aksel Carlsen - Modager genvalg - 1 år 
revisor suppleant Pernille Nielsen - 1 år
Jens E. Sørensen

Formand - Modager genvalg

- 2 år 

Mogens Rasmussen 

Næstformand - Modager ikke genvalg

- 2 år 

Uli Nomis

Sekretær - Modager genvalg

- 2 år 

Suppleanter

Regitze Rasmussen

1 suppleant Opstiller til bestyrelse2 suppleant


Revisor og suppleant 

Revisor 

Aksel Carlsen - Modager genvalg

- 1 år 

revisor suppleant

Pernille Nielsen

- 1 årBeretning, årsregnskab, budget se ved at klikke her  

Alle Kredsen medlemmer har stemmeret.

PBV:

Jens E. Sørensen 
Kredsformand