Generalforsamling 2020

Kære medlem af DKK kreds 3

Efter grundige overvejelser har en enig kreds bestyrelse besluttet ikke at afholde generalforsamling. 05.10.2020 grundet den nuværende COVID-19 situation.

Vi er ærgerlig over denne udmelding, men vi håber på forståelse og at se jer alle sammen når tiden er til at mødes til generalforsamling.

Der vil blive annonceres på Kredsen hjemmeside og på de sociale medier med ny dato, når vi ved mere.

Med venlig hilsen
Jens E. Sørensen
kredsformand


UDSAT:
Kredsen ordinære generalforsamling afholdes
Mandag den 5 oktober 2020 kl. 19.30 i Årslev Hallen Bøgehøjsvej 2 5792 Årslev

Dagsorden iflg. lovende

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være kredsen formand Jens E. Sørensen, Svendborgvej 479. 5792 Årslev i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Ligeledes indstillinger til "året gave" Se Kredsens hjemmeside

Dagsorden I henhold til lovende:
 
Valg
Bestyrelsesmedlemmer:
  • Jens E. Sørensen                Formand
  • Solveig Nyby Snitkjær      Næstformand
  • Regitze Rasmussen          - Sekretær
  • Mogens Rasmussen         - Bestyrelsesmedlem

Suppleanter:
  • 1 suppleant  - Tina Abildgaard -
  • 2 suppleant  - Louise Lind
Revisor og suppleant 
  • Valg af revisor - Lis Christensen
  • Valg af revisor suppleant- Michael Johannesen

Alle Kredsen medlemmer har stemmeret.

PBV:

Jens E - Sørensen Kredsformand