Generalforsamling 2020

Kredsen ordinære generalforsamling afholdes
Mandag den 5 oktober 2020 kl. 19.30 i Årslev Hallen Bøgehøjsvej 2 5792 Årslev

Dagsorden iflg. lovende

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være kredsen formand Jens E. Sørensen, Svendborgvej 479. 5792 Årslev i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Ligeledes indstillinger til "året gave" Se Kredsens hjemmeside

Dagsorden I henhold til lovende:
 
Valg
Bestyrelsesmedlemmer:
  • Jens E. Sørensen                Formand
  • Solveig Nyby Snitkjær      Næstformand
  • Regitze Rasmussen          - Sekretær
  • Mogens Rasmussen         - Bestyrelsesmedlem

Suppleanter:
  • 1 suppleant  - Tina Abildgaard -
  • 2 suppleant  - Louise Lind
Revisor og suppleant 
  • Valg af revisor - Lis Christensen
  • Valg af revisor suppleant- Michael Johannesen

Alle Kredsen medlemmer har stemmeret.

PBV:

Jens E - Sørensen Kredsformand